De Nood voor Objectiviteit


Het onmogelijk om te zeggen of iets goed of fout is zonder een maatstaf. Je hebt een referentie punt nodig, een ideaal beeld waaraan je de kwaliteit of vooruitgang van iets kunt meten.

Dit is een vanzelfsprekend principe die we op alles toepassen en we als een norm herkennen als het gaat om bijvoorbeeld onderwijs, sport of ethiek.

Dit principe, dat fundamenteel is voor helderheid en vooruitgang in alles wat we doen, wordt helaas te vaak omzeilt als het gaat om sommige kunst vormen waaronder Dans, vanwege de angst en nalatigheid om deze concreet de definiëren.

Wanneer je niet in staat bent om exact en objectief uit te leggen waarom één persoon beter danst dan een andere, dan wordt het beoordelen ervan een kwestie van persoonlijke smaak. Echter, als het een kwestie van smaak is, hoe zou je dan eerlijk en rechtvaardig een danswedstrijd kunnen houden en tegen één van de dansers of danseressen vertellen dat zij verloren hebben simpelweg omdat zij (los van enige dansprestaties) niet in de smaak van een jurylid vielen?

Een gevoelsmatige smaak of mening is absoluut geen fundament voor het rechtvaardig jureren van wedstrijden, nog het geven van onderwijs of trainingen. Ieder persoon heeft een smaak en een mening: een deelnemer, een docent, een trailer en een jurylid. Maar niemands persoonlijke smaak of mening hoort hoger of belangrijker gezien te worden dan dat van een ander.
Daarom vereisen trainingen, onderwijs, wedstrijden en lessen (zoals op elk ander vakgebied)  feiten en objectiviteit, niet individuele smaak of voorkeur.
Het zijn deze feiten en objectiviteit, die absoluut essentieel zijn op het gebied van Dans, die De Dans Academie graag onderwijst.

Onze missie

De noodzakelijke kennis en inzicht aanbieden om Dans begrijpelijk en meetbaar te maken voor alle aspecten ervan.

Onze visie

Objectieve en rechtvaardige danswedstrijden.
Effectieve en efficiënte danslessen.
Verhelderende en doelgerichte dansopleidingen.
Groeiend plezier, kwaliteit en prestatie in Dans.